Érettségi előkészítők és választható tantárgyak 2018/19

  1. A osztály
magyar nyelv és irodalom filozófia
matematika földrajz
történelem informatika
második idegen nyelv kémia
biológia mozgóképkultúra és médiaismeret
emberismeret és etika vizuális kultúra
ének-zene testnevelés
fizika
  1. M osztály
magyar nyelv és irodalom földrajz
matematika informatika
történelem kémia
angol nyelv mozgóképkultúra és médiaismeret
ábrázoló és művészeti geometria művészettörténet
biológia népművészet
emberismeret és etika természettudomány
fizika testnevelés

Berkes Lajos
általános intézményvezető-helyettes