Iskola után, iskola előtt

  III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakgimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola 

8420 Zirc, Köztársaság u. 9.

OM azonosító: 037171

Tel: 88/414-449
E-mail cím: 3bela@bela-zirc.sulinet.hu
Internet cím: www.3belazirc.hu
Intézményvezető: Balázsné Györek Zsuzsanna
Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám:-
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 0854
Telephelykód: 001

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

 • Nyílt nap: 2017. november 22. 7.30-tól 13.23-ig (óralátogatás).
  Tájékoztató: 2017. november 22. 10.10 órától és 13.30 órától
 • Pályaválasztási fogadó óra: 2017. november 27. és 2018. január 08. 17 órától.

Induló képzési formák:

I. Gimnázium:

Nyelvi előkészítővel induló emelt szintű idegen nyelvi képzés

A tanulók a nyelvi előkészítő évfolyamon nagy óraszámban (heti 12 óra) tanulják az első idegen nyelvet (angol, illetve német), a második idegen nyelvet (heti 6 óra, német, illetve angol), valamint az informatikát (heti 4 óra). Ezen kívül matematikát és testnevelést tanulnak.
A nyelvi előkészítő évfolyamot elvégzett tanulók emelt szintű angol nyelvi, illetve emelt szintű német nyelvi képzésben folytatják tanulmányaikat. Az első idegen nyelvet heti öt órában tanulják.

Felvételi tudnivalók:

A gimnáziumba jelentkezők számára a felvételi vizsga az OH által szervezett egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából.

Általános iskolai eredmények figyelembevétele

A „hozott” pontszámot a magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv és matematika tantárgyakból a 8. osztály félévekor szerzett osztályzatok kétszeresének, valamint a 6. és 7. év végi osztályzatoknak az összege adja. (Ha az összes tárgy osztályzata jeles, akkor 100 pont.) Ha valamelyik osztályzat eltérő tanterv vagy mentesség miatt hiányzik, a meglévő osztályzatok átlagával helyettesítjük.

Felvételi rangsor

A tanulmányi területre jelentkezőket az általános iskolai eredményekből számolt (hozott) pontszám és a központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontszámok összege (összesen legfeljebb 200 pont) alapján rangsorolja az iskola.

II. Művészeti Szakgimnázium:

Az iskolánkban megszerezhető szakképesítések:

 • Festő (+ 1 év ráépüléssel OKJ díszítőfestő végzettség is szerezhető)
 • Grafikus
 • Képző- és iparművészeti program- és projektszervező (A középiskolai évfolyamok eredményes befejezése után a szakmai érettségi letételével mindkét szakon.)

A képzés szakmai tantárgyai:

Festő szak:
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat
Festészet gyakorlat
Festészet elmélet
Projekttervezés és projektmenedzsment
Rendezvényszervezés
Szakmai projekt gyakorlat
10. és 11. évfolyamon nyári szakmai gyakorla

Grafikus szak:
Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret
Tervezés gyakorlat
Grafikai technológia gyakorlat
Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat
Projekttervezés és projektmenedzsment
Rendezvényszervezés
Szakmai projekt gyakorlat
10. és 11. évfolyamon nyári szakmai gyakorlat

Felvételi tudnivalók:

Alkalmassági vizsga (Tervezett időpontja: 2018. február 17. 10.00 óra)

 1. Kompozíciós kreatív feladat. (Kompozíciós és színérzék mérése.)
 2. Csendélet látványszerű megfestése (akvarell vagy tempera)
 3. Tónusos rajz készítése
 4. Otthoni munkák bemutatása, elbeszélgetés.

A felvételizők az alkalmassági vizsgára rajz- és festőfelszerelést hozzanak magukkal!
A pótló alkalmassági vizsga tervezett időpontja: 2018. február 23. 10.00 óra.

Felvételi rangsor

A szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján rangsoroljuk.

Általános iskolai eredmények figyelembevétele

Az általános iskolai eredményekből számított pontszám a magyar nyelv, az irodalom, a történelem, az informatika és a rajz tantárgyból a 8. osztály félévekor szerzett osztályzatok kétszeresének és a 6. és 7. év végi osztályzatoknak az összege adja. (Ha valamennyi osztályzat jeles, 100 pont.) Ha valamelyik osztályzat eltérő tanterv vagy mentesség miatt hiányzik, a meglévő osztályzatok átlagával helyettesítjük.

A képzésbe történő belépés további feltétele az egészségügyi alkalmasság.

Iskolarendszerű képzés:

Kód A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés feltétele
megnevezése kimenete időtartama
Gimnáziumi képzés (egy osztály)
0001 Angol nyelvi előkészítő + emelt szintű angol nyelv érettségi 5 év 8 általános
0002 Német nyelvi előkészítő + emelt szintű német nyelv érettségi 5 év 8 általános
Művészeti szakgimnáziumi képzés (egy osztály)
0011 Festő érettségi (Képző- és iparművészeti program- és projektszervező) + OKJ 54 211 03 4 + 1 év 8 általános
0012 Grafikus érettségi (Képző- és iparművészeti program- és projektszervező) + OKJ 54 211 04 4 + 1 év 8 általános

Speciális értékelési szabályok

Pontegyenlőség esetén az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulók előnyt élveznek.

Kollégiumi lehetőség

Kollégiumi elhelyezésre a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma diákotthonában, korlátozott számban van lehetőség.