Érettségi vizsga tájékoztató 2021

Kedves Végzős Diákjaink!

Megjelent a 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet, amely a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről rendelkezik. A rendelet a következő módon szabályozza az írásbeli vizsgák időpontját:

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 9.00 2021. május 3.
matematika matematika 9.00 2021. május 4.
történelem történelem 9.00 2021. május 5.
angol nyelv angol nyelv 9.00 2021. május 6.
német nyelv német nyelv 9.00 2021. május 7.

 

földrajz földrajz 14.00 2021. május 11.
képző- és iparművészeti ismeretek 8.00 2021. május 12.
biológia biológia 8.00 2021. május 13.
informatika 8.00 2021. május 14.
művészettörténet 14.00 2021. május 14.
informatika 8.00 2021. május 17.
fizika 8.00 2021. május 18.
mozgóképkultúra és médiaismeret 14.00 2021. május 20.

Az írásbeli érettségi vizsgákat 2021. május 3. és 2021. május 25. között kell lebonyolítani.

A szóbeli érettségit (testnevelés, írásbeli szóbelivel való kiváltása és 12%-24% közötti írásbelizők) terveink szerint a 12. A osztály bizottságának 2021. június 16-18. között, a 12. M osztály bizottságának 2021. június 23-24. között tartjuk.

Felhívnám mindenkinek a figyelmét a következő jogszabályi helyekre:

2.§

(1) Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és a Vizsgaszabályzat 31. § (4) bekezdése szerinti gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.

(2) Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik

(3) Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján

  1. a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
  2. b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,
  3. c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,

akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.

(4) A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.

3.§

(2) Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

(3) A testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni.

(4) A testnevelés vizsgatárgyból a középszintű gyakorlati vizsga a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bármely napján – a vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának figyelembevételével – lebonyolítható.

(5) A testnevelés vizsgatárgyból a gyakorlati vizsgarészt az úszás, valamint a küzdősport, önvédelem gyakorlatainak elhagyásával kell megtartani, az érettségi vizsga értékelése e gyakorlatok figyelmen kívül hagyásával történik.

4.§

(1) Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

(2) Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2021. május 3-ig a honlapján közzéteszi – az (1) bekezdés szerinti törléssel összefüggésben – a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó részletes tájékoztatót, azzal, hogy a vizsgadíj visszaigénylésének jogvesztő határideje 2021. szeptember 30. napja.

6.§

(1) Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érettségi jelentkezést fogadó intézmény a dolgozatok megtekintését 2021. május 31-én és 2021. június 1-jén biztosítja.

(2) A megtekintés történhet a vizsgázó által a vizsgadolgozat laponkénti lefényképezésével, vagy – ha annak feltételei adottak vagy megteremthetők – a vizsgaszervező intézmény a vizsgadolgozatot beszkennelheti, és a vizsgázónak elektronikus úton is megküldheti. Ha a vizsgázó elektronikus másolatot készített a vizsgadolgozatról, azt követően a megtekintés helyszínét elhagyja. A vizsgázó az észrevételeit elektronikus úton is megküldheti legkésőbb 2021. június 2-án 16 óráig. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.

(5) Az e rendelet szerint megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről – a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében megjelenített adatok alapján – a vizsgajelentkezést fogadó intézmény értesíti a vizsgázót.

Kérnék Mindenkit, hogy gondolja át, hogy él-e a rendeletben megfogalmazott lehetőségekkel és az ott leírt módon értesítse az iskolát a határidők betartásával!

A végzős diákokat folyamatosan tájékoztatjuk a teendőkről az iskola honlapján és az e-Kréta rendszeren keresztül.

Az érettségi „behívók” elkészültek, ezt elektronikus úton, vagy személyesen adjuk át érettségizőinknek.

Mindenkinek jó felkészülést kívánok az elkövetkező időszakra, valamint sikeres érettségi vizsgát!

Zirc, 2021. április 21.

Balázsné Györek Zsuzsanna
intézményvezető