Hivatalos dokumentumok

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
(20/2012. EMMI rendelet szabályozza)

Adatok Dátum
  1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011.  1.10.
  2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 2011.  1.10.
  3. Az országos mérés-értékelés eredményei évenként feltüntetve 2011.  1.10.
  4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 2011.  1.10.
  5. Továbbtanulási mutatók (középiskola) 2011.  1.10.
  6. Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve (középiskola) 2011.  1.10.
  7. A pályakövetés eredményei (szakközépiskola) 2011.  1.10.
  8. A szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2011.  1.10.
  9. A hétvégi házi feladat szabályai 2011.  1.10.
10. Az iskolai tanév helyi rendje 2011.  1.10.
11. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók száma (középiskola) 2011.  1.10.
12. Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet (szakközépiskola) 2011.  1.10.
13. Az intézmény saját rendezvényi, hagyományai (alapfokú művészetoktatás) 2011.  1.10.
14. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás (alapfokú művészetoktatás) 2011.  1.10.
15. Művészeti áganként a csoportok tanulói létszáma (alapfokú művészetoktatás), Zeneművészet (Klasszikus zene) 2011.  1.10.
16. Tanárok órarendje 2015/16 2013.12.05.
17. Diákok órarendje 2015/16 2013.12.05.
18. Szervezeti és működési szabályzat 2011 2014.03.27.
19. Szervezeti és működési szabályzat 2013 2013.12.05.
20. Házirend 2013.12.06.
21. Pedagógia program 2004 2014.03.27.
22. Pedagógia program 2008 2014.03.27.
23. Pedagógia program 2009 2014.03.27.
24. Pedagógia program 2010 2014.03.27.
25. Pedagógia program 2011 2014.03.27.
26. Pedagógia program 2012 2014.03.27.
27. Pedagógia program 2013 2013.12.06.
28. Pedagógia program 2014 2015.08.04.
29. Munkaterv 2011-2012 2014.03.27.
30. Munkaterv 2012-2013 2014.03.27.
31. Munkaterv 2013-2014 2013.12.06.
32. Munkaterv 2015-2016 2015.09.30.
33. Tanév helyi rendje 2015-2016 2015.09.30.
34. Közösségi szolgálati lista I. 2016.06.07.
35. Közösségi szolgálati lista II. 2016.06.07.
36. Közösségi szolgálati jelentkezési lap 2016.06.07.
37. Közösségi szolgálati napló 2016.06.07.
38. Közösségi szolgálati szabályzat 2016.06.07.
39. Kompetencia mérés 2015 2016.03.08.
40. Szervezeti és Működési szabályzat 2016/17 2016.09.11.
41. Pedagógiai program 2016/17 2016.09.21.
42. Tanév helyi rendje 2016-2017 2016.10.04.
43. Szervezeti és Működési Szabályzat 2017/18 2017.05.04.
44. Pedagógiai program 2017/18 2017.05.04.
45. Kompetencia mérés 2017 Telephelyi jelentés összefoglaló 2018.03.01.
46. Kompetencia mérés 2017 10. évfolyam :: Szakgimnázium 2018.03.01.
47. Kompetencia mérés 2017 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium 2018.03.01.
48. Pedagógiai program 2017/18 2018.04.14.
49. Szervezeti és Működési szabályzat 2017/18 2018.04.14.
50. Tanév helyi rendje 2017/18 2018.04.14.
51. Tanév helyi rendje 2018/19 2018.09.21.
52. Házirend 2019/20 2019.09.06.
53. Pedagógiai program 2019/20 2019.09.06.
54. Pedagógiai program 2020/21 2020.09.10.
55. Házirend 2020/21 2020.09.10.
56. Szervezeti és Működési szabályzat 2020/21 2020.09.10.
57. Tantermen kívüli digitális oktatás különös szabályai 2020.09.10.

 

 

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista