Festő szak

A SZAK RÖVID ISMERTETŐJE

Iskolánk a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Bakony szívében, Zircen található. A középkori apátság romjaiból újjáéledő apátság köré szerveződött település és a festői környezet ideális hátteréül szolgál az itt folyó művészeti nevelésnek. Az apátság épületegyüttese a Közép-Európában egyedülálló szépségű barokk templommal és a klasszicizáló monostorépülettel megannyi lehetőséget biztosít a növendékek számára, hogy művészettörténeti ismereteiket, technikai és elméleti tudásukat a gyakorlatban megfigyelt tapasztalatokkal bővítsék. A barokk templom freskóciklusa, murális díszítései, aranyozott faszobrai egyedülálló üvegablaka példatárul szolgálnak díszítőfestőinknek. A folyamatos feltáró és restaurátori munkák lehetőséget nyújtanak a rokon szakmákkal való ismerkedésre.
Az Országos Széchenyi Könyvtár fenntartásában működő műemlékkönyvtárral kiépített szakmai kapcsolat keretében közös tananyagfejlesztés révén tökéletesen kihasználjuk a könyvtár állománya adta lehetőségeket. A grafikusaink számára a papírtörténet, nyomdatörténet, könyvtörténet, grafikatörténet, illusztrációtörténet órákat a műemlékkönyvtár patinás barokk termében tarthatjuk, kézbe véve az eredeti kiadványokat, ősnyomtatványokat. A Reguly Múzeum kezelésében lévő több mint kétezer lapot számláló Nemzetközi grafikai gyűjtemény kiapadhatatlan példatár a grafikusnövendékek számára. A gyönyörű természeti környezet és az arborétum nagy inspirációt jelent a rajz-festés gyakorlatok idején. A művészeti szakképzés szervesen integrálódik a város életébe. A Közép-dunántúli szakképzés fejlesztési stratégia 2009-2015-ös alapelveinek f.) pontjában foglaltaknak megfelelően, miszerint cél: „a társadalmi teljesség biztosítása a művészeti és a nem technológia-orientált, de az OKJ-ban szereplő képzési területek képzéseivel.” Ennek megfelelően: diákjaink gyakran kapnak megbízásokat (pl.: A Reguly Múzeum emléktáblájának felújítása, Az Iparosház belső tereinek díszítőfestői megmunkálása, testvérvárosok címereinek restaurálása a főtéren stb.) . Évente több ízben rendezünk kiállításokat a diákok és a tanárok munkáiból (veszprémi Megyeháza, Műemlékkönyvtár, Művelődési Ház, Polgármesteri Hivatal). Részt veszünk különféle kulturális rendezvényeken (Veszprémi Gizella Napok, Zirci Buli stb.) Mindent egybevetve a csendes, természeti környezetben fekvő kisváros a speciális történelmi és intézményi hátterével nyugodt alkotói környezetet biztosít a művészeti szakképzés számára. Az ideális környezeti feltételeken túl, hála a tudatos fejlesztési koncepciónak, az iskola rendkívüli eszközparkkal rendelkezik mind a grafikus, mind a díszítőfestő képzés területén. (galériás műterem, grafikai prések, állványrendszer, számítógéppark, kéziszerszámok stb.) Az egyedülálló eszközök és a zömmel fiatal művésztanárokból álló tantestület záloga a kor színvonalán álló magas szintű képzésnek. A környékünkön működő alapfokú képzőművészeti iskolák tanulóinak nagy száma azt mutatja, hogy rendkívüli az érdeklődés ezen a területen. Az évek folyamán megfigyelhető két-háromszoros túljelentkezés mutatja, hogy a térségben nagy igény mutatkozik erre a képzési formára. Elmondható, hogy a beiskolázás lefedettsége az Észak-Dunántúl területére kiterjed. És néhány tanuló érkezik az ország más területeiről is. A vidékről érkező tanulóknak elhelyezést tudunk biztosítani a Reguly Antal Szakképző Iskola kollégiumában, hozzájárulva a férőhelyek jobb kihasználtságához. Az iskolában folyó nyelvoktatás alapul szolgál ahhoz, hogy a végzett diákok a nemzetközi munkaerőpiacot is megcélozzák, ahol a díszítőfestő végzettség hiányszakmának számít. A középfokú képzés egyik fontos feladata, hogy felkészítsen a továbbtanulásra. Az iskolát elvégző fiatalok nagy számban felvételiznek különböző képzőművészeti előképzettséget igénylő egyetemekre (Képzőművészeti Egyetem, Iparművészeti Egyetem, Sopron formatervező szak, Pécs festő szak, stb.) A Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben folyó képzőművészeti szakképzés évtizedes múltra tekint vissza, elválaszthatatlan része a megye, a közvetlen környék és a város mindennapi és kulturális életének.

A festő (OKJ szám: 54 211 03) olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböző területein (táblakép, murális feladatok) esztétikai, szakmai feladatokat lát el. Alkalmazza a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat. Ismeri a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat. Széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása képessé teszi tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, továbbá tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon, egyetemeken. A díszítőfestő új és felújításra váró vagy műemléki védettség alatt álló épületekben díszítőfestő munkálatokat végez. Stílus- és eljáráshű rekonstrukciós feladatokat old meg, műemlékvédelmi szakember, restaurátor, képző- és iparművész, illetve tervező építész szakmai irányításával. Vizuális, rajzi és szakmai képzettsége alkalmassá teszi, hogy megfelelő szakmai színvonalon elkészítsen külső- és belső téri, hagyományos és modern díszítőfestéseket. A díszítőfestészet műfajában részt vesz a technikai előkészítés, kivitelezés megszervezésének és az anyagszükséglet felmérésének munkálataiban. Alapos szakmai, művészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, ami képessé teszi arra, hogy kivitelezési feladatokat önálló vállalkozóként is megoldjon, illetve tanulmányait tovább folytassa főiskolán vagy egyetemen.

 Az 5. évfolyam elvégzése után 1 év ráépüléssel OKJ Díszítőfestő végzettség is szerezhető. A képzés ingyenes.