Felvételi

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
(A rendezvény az aktuális jogszabályokban előírtak fényében kerülhet csak megrendezésre!)

 • Nyílt nap: 2020. november 11. 7.30-tól 13.23-ig (óralátogatás).
  Tájékoztató: 2020. november 11. 10.10 órától és 13.30 órától
 • Továbbtanulási fogadó óra: 2020. november 23. 17 órától.

Induló képzési formák:

I. Gimnázium:

Nyelvi előkészítővel induló emelt szintű idegen nyelvi képzés

A tanulók a nyelvi előkészítő évfolyamon nagy óraszámban (heti 12 óra) tanulják az első idegen nyelvet (angol, illetve német), a második idegen nyelvet (heti 6 óra, német, illetve angol), valamint az informatikát (heti 4 óra). Ezen kívül matematikát, történelmet és testnevelést tanulnak.

A nyelvi előkészítő évfolyamot elvégzett tanulók emelt szintű angol nyelvi, illetve emelt szintű német nyelvi képzésben folytatják tanulmányaikat. Az első idegen nyelvet heti öt órában tanulják.

Felvételi tudnivalók:

A gimnáziumba jelentkezők számára a felvételi vizsga az OH által szervezett egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából.

Általános iskolai eredmények figyelembevétele

A „hozott” pontszámot a magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv és matematika tantárgyakból a 8. osztály félévekor szerzett osztályzatok kétszeresének, valamint a 6. és 7. év végi osztályzatoknak az összege adja. (Ha az összes tárgy osztályzata jeles, akkor 100 pont.) Ha valamelyik osztályzat eltérő tanterv vagy mentesség miatt hiányzik, a meglévő osztályzatok átlagával helyettesítjük.

Felvételi rangsor

A tanulmányi területre jelentkezőket az általános iskolai eredményekből számolt (hozott) pontszám és a központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontszámok összege (összesen legfeljebb 200 pont) alapján rangsorolja az iskola.

II. Művészeti Szakgimnázium:

Az iskolánkban megszerezhető szakképesítés:
Képző és iparművészeti munkatárs (4 0213 01)

  • Festő szakirány
  • Művészeti Grafikus szakirány

A képzés szakmai tantárgyai:

Festő szakirány: Művészeti Grafikus szakirány:
Művészettörténet Művészettörténet
Rajz, festés, mintázás gyakorlat Rajz, festés, mintázás gyakorlat
Anyagismeret Prezentáció
Prezentáció Anyagismeret
Tervezés és gyakorlat Tervezés és gyakorlat
Festészet gyakorlat Grafikai ábrázolás és technika
Digitális festészet Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat
Festészet elmélet Szakmai idegen nyelv
Szakmai projekt gyakorlat Szakmai projekt gyakorlat
Szakmai idegen nyelv 10. és 11. évfolyamon nyári szakmai gyakorlat
10. és 11. évfolyamon nyári szakmai gyakorlat  

 Felvételi tudnivalók:

Alkalmassági vizsga (Tervezett időpontja: 2021. február 20. 10.00 óra)

 1. Kompozíciós kreatív feladat. (Kompozíciós és színérzék mérése.)
 2. Csendélet látványszerű megfestése (akvarell vagy tempera)
 3. Tónusos rajz készítése
 4. Otthoni munkák bemutatása, elbeszélgetés.

A felvételizők az alkalmassági vizsgára rajz- és festőfelszerelést hozzanak magukkal!

A pótló alkalmassági vizsga tervezett időpontja: 2021. február 26.
14.00 óra.

A művészeti grafikus és festő szakirányra jelentkezők az alábbi eszközöket hozzák magukkal:

Grafit ceruza ( 2B ), radír, A/3-as műszaki rajzlapok, akvarellfesték, ecset, paletta, vizes edény, tűfilc, színes ceruza, csipesz vagy ragasztó szalag (papír rajztáblán való rögzítéséhez)

Felvételi rangsor

A szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján rangsoroljuk.

Általános iskolai eredmények figyelembevétele

Az általános iskolai eredményekből számított pontszám a magyar nyelv, az irodalom, a történelem, az informatika és a rajz tantárgyból a 8. osztály félévekor szerzett osztályzatok kétszeresének és a 6. és 7. év végi osztályzatoknak az összege adja. (Ha valamennyi osztályzat jeles, 100 pont.) Ha valamelyik osztályzat eltérő tanterv vagy mentesség miatt hiányzik, a meglévő osztályzatok átlagával helyettesítjük.

A képzésbe történő belépés további feltétele az egészségügyi alkalmasság.

Iskolarendszerű képzés:

Kód A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés feltétele
megnevezése kimenete időtartama
Gimnáziumi képzés (egy osztály)
0001 Angol nyelvi előkészítő + emelt szintű angol nyelv érettségi 5 év 8 általános
0002 Német nyelvi előkészítő + emelt szintű német nyelv érettségi 5 év 8 általános
Művészeti szakgimnáziumi képzés (egy osztály)
0011 Képző- és iparművészeti munkatárs (4 0213 01)
Festő szakirány
érettségi + OKJ 4 0213 01 4 + 1 év 8 általános
0012 Képző- és iparművészeti munkatárs (4 0213 01)
Művészeti Grafikus szakirány
érettségi + OKJ 4 0213 01 4 + 1 év 8 általános

Speciális értékelési szabályok

Pontegyenlőség esetén az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulók előnyt élveznek.

Kollégiumi lehetőség

Kollégiumi elhelyezésre a PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma diákotthonában, korlátozott számban van lehetőség.