Felvételi

Tudnivalók a központi írásbeli felvételi vizsgáról:

Az intézményünk nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi képzéséra jelentkezők számára a felvétel feltétele a részvétel a központi írásbeli vizsgán.
A vizsgára jelentkezés független a továbbtanulásra jelentkezéstől: azok is megírhatják nálunk a központi vizsgát, akik más intézménybe jelentkeznek, és hozzánk jelentkezők is írhatják máshol. Akik csak a művészeti szakgimnáziumi képzésünkre jelentkeznek, azok számára nem kötelező a központi írásbeli, ellenben rész kell venniük február 22-én a szakmai alkalmassági vizsgán. A jelentkezési határidő december 6. A nyolcadik osztályosok az általános iskolán keresztül tudnak a vizsgára jelentkezni. Aki nincs jogviszonyban magyarországi általános iskolával, az közvetlenül jelentkezhet a vizsgát szervező intézményben az Oktatási Hivatal honlapjáról letöltött jelentkezési lap segítségével. Amennyiben a sajátos nevelési igényű, vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván valamilyen mentességgel, az erre vonatkozó kérelmet csatolni kell a jelentkezési laphoz. Ha ez nem történt meg, közvetlenül is benyújtható intézményünk vezetőjéhez.
A kérelemben kérjük pontosan meghatározni, hogy milyen könnyítést kérnek és melyik tantárgyból!
A kérelemhez csatolni kell a szakértői bizottság szakvéleményének, és az általános iskola által korábban hozott felmentő határozat (ha van ilyen) másolatát. A gyakrabban kért mentességek: hosszabb idő a feladatok kidolgozására, mentesítés a követelmények egy része (helyesírás) alól, matematika feladatok megoldásához segédeszköz (számológép) használata.
A központi írásbeli vizsga 2020. január 18-án (szombaton) 10 órai kezdettel kerül megrendezésre, kétszer 45 percben, 15 perc szünettel.
A vizsgázóknak legkésőbb 9.45-kor kell megjelenni a vizsga helyszínén. A vizsgára író- és
szerkesztő eszközöket (toll, tartalék toll, ceruza, körző, vonalzó, szögmérő), valamint arcképes igazolványt (személyi igazolvány, útlevél vagy diákigazolvány) kell hozni.
A vizsgaterembe csak a szükséges eszközöket szabad bevinni. Mobiltelefon még kikapcsolt állapotban sem lehet a vizsga során a vizsgázóknál!
A vizsga nem ismételhető. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók tehetnek, akik a vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Kérjük, hogy aki nem tud részt venni a vizsgán, ezt az iskola telefonszámán jelezze! A pótló vizsga időpontja: 2020. január 23. (csütörtök) 14 óra.
Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője megtekintheti, az értékelésre észrevételt tehet.
A felvételi vizsgát az 2012. évi 20. EMMI rendelet szabályozza.

Berkes Lajos
intézményvezető-helyettes