Angol nyelvi előkészítő

Nyelvi előkészítővel induló emelt szintű idegen nyelvi képzés
A tanulók a nyelvi előkészítő évfolyamon nagy óraszámban (heti 12 óra) tanulják az első idegen nyelvet (angol, illetve német nyelv), a második idegen nyelvet (heti 6 óra, német, illetve angol nyelv), valamint az informatikát (heti 4 óra). Ezen kívül matematikát és testnevelést tanulnak.
A nyelvi előkészítő évfolyamot elvégzett tanulók emelt szintű angol nyelvi, illetve emelt szintű német nyelvi képzésben folytatják tanulmányaikat. Az első idegen nyelvet heti öt órában tanulják. További információk a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyi tantervében.

Felvételi tudnivalók:
A gimnáziumba jelentkezők számára a felvételi vizsga az OH által szervezett egységes írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából.
Általános iskolai eredmények figyelembevétele
A „hozott” pontszámot a magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv és matematika tantárgyakból a 8. osztály félévekor szerzett osztályzatok kétszeresének, valamint a 6. és 7. év végi osztályzatoknak az összege adja. (Ha az összes tárgy osztályzata jeles, akkor 100 pont.) Ha valamelyik osztályzat eltérő tanterv vagy mentesség miatt hiányzik, a meglévő osztályzatok átlagával helyettesítjük.
Felvételi rangsor
A tanulmányi területre jelentkezőket az általános iskolai eredményekből számolt (hozott) pontszám és a központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontszámok összege (összesen legfeljebb 200 pont) alapján rangsorolja az iskola.
Speciális értékelési szabályok
Pontegyenlőség esetén az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulók előnyt élveznek.

Kód A képzési program Jelentkezés feltétele
megnevezése kimenete időtartama
Gimnáziumi képzés (egy osztály)
01 Angol nyelvi előkészítő emelt szintű angol nyelv érettségi 5 év 8 általános
központi írásbeli vizsga
02 Német nyelvi előkészítő emelt szintű német nyelv

Telephelykód: 001
Kollégiumi lehetőség
Kollégiumi elhelyezésre a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium diákotthonában, korlátozott számban van lehetőség.