Érettségi vizsga tájékoztató

Kedves Végzős Diákjaink!

Megjelent a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet, amely a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről rendelkezik. A rendelet a következő módon szabályozza az írásbeli vizsgák időpontját:

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom 9.00 2020. május 4.
matematika matematika 9.00 2020. május 5.
történelem történelem 9.00 2020. május 6.
angol nyelv angol nyelv 9.00 2020. május 7.
német nyelv német nyelv 9.00 2020. május 8.
kémia kémia 8.00 2020. május 12.
földrajz földrajz 14.00 2020. május 12.
biológia biológia 8.00 2020. május 13.
mozgóképkultúra és médiaismeret 14.00 2020. május 13.
képző- és iparművészeti ismeretek 8.00 2020. május 14.
informatika 8.00 2020. május 15.
művészettörténet 14.00 2020. május 15.

A szóbeli érettségit (testnevelés és 12%-24% közötti írásbelizők) terveink szerint 2020. június 11-12. között tartjuk.

Felhívnám mindenkinek a figyelmét a következő jogszabályi helyekre:

2.§

(2) Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani.

(3) Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik

3.§

  • A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.
  • Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

4.§

(3) A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy

  1. a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,
  2. a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,
  3. a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.

(4) A vizsgázó a (3) bekezdésben meghatározott kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

Kérnék Mindenkit, hogy gondolja át, hogy él-e a rendeletben megfogalmazott lehetőségekkel és az ott leírt módon értesítse az iskolát a határidők betartásával!

A végzős diákokat folyamatosan tájékoztatjuk a teendőkről az iskola honlapján és az e-Kréta rendszeren keresztül.

Mindenkinek jó felkészülést kívánok az elkövetkező két hétre, valamint sikeres érettségi vizsgát!

Zirc, 2020. április 17.

Balázsné Györek Zsuzsanna
intézményvezető