Magyar fakultáció

A Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszékének tanára, Pelczéder Katalin tartott előadást a 11. és 12. osztály magyar fakultációs csoportjának. Témánk: A szavak jelentésváltozásának típusai különböző nyelvtörténeti korok szövegeiben.