IN MEMORIAM ARANY JÁNOS (1817-1882) és KODÁLY ZOLTÁN (1882-1967)

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG és A ZIRCI CISZTERCI APÁTSÁG LÁTOGATÓKÖZPONTJA
tisztelettel meghívja az
IN MEMORIAM ARANY JÁNOS (1817-1882) és KODÁLY ZOLTÁN (1882-1967)
című balladaestre
a Színház és Filmművészeti Egyetem
és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóinak előadásában
CISZTERCI LÁTOGATÓKÖZPONT GOBELIN TEREM
(Zirc, Rákóczi tér 1.)
2018. MÁRCIUS 19. HÉTFŐ, 16 ÓRA
Történelmi képek
1. Kodály: Székely nóta (Hét zongoradarab, Op. 11., No. 6.) – Kovács Gergely
2. Kodály: Katona vagyok én – Bartos Barna
3. Arany: Szondi két apródja – Antóci Dorottya
4. Kodály: Kádár István – Bartos Barna
5. Arany: Rákócziné. Ballada – Horváth Csenge
6. Kodály: Rákóczi kesergője – Gulyás Bence
Népéleti témák
1. Kodály: A Nád Jancsi csárdában – Gulyás Bence
2. Arany: Én vagyok az anyám átka… – Reider Péter
3. Arany: Árva fiú – Kovács Máté
4. Kodály: Három árva – Kiss Judit Anna
5. Arany: A varró leányok – Ábel Stella
6. Arany: Szőke Panni – Márkus Luca
7. Kodály: Szabó Erzsi – Fürjes Anna
8. Arany: Az ünneprontók – Darvasi Áron
9. Kodály: Dudanóta – Szűcs Attila
– s z ü n e t –
10. Kodály: Székely keserves (Hét zongoradarab, Op. 11. No. 2.) – Kovács Gergely
11. Arany: Tengeri-hántás – Márfi Márk
12. Kodály: Kádár Kata – Kiss Judit Anna
13. Arany: Vörös Rébék – Dino Benjamin
14. Arany: Népdal – Lukács Dániel
15. Kodály: Barcsai – Kiss Judit Anna
16. Arany: Tetemre hívás – Ertl Zsombor
17. Kodály: A rossz feleség – Fürjes Anna
18. Arany: Ágnes asszony – Rudolf Szonja
19. Kodály: Mónár Anna – Fürjes Anna
20. Kodály: Az hol én elmenyek – Szűcs Attila
Zongorán közreműködik: Gyökér Gabriella
Rendező: Hegedűs D. Géza
A műsort összeállította: Ittzés Mihály – Technikai munkatárs: Gál Bereniké

A belépés ingyenes!

Az Arany–Kodály ballada-est elé

Kodály Zoltán és Arany János életművének összekapcsolása már-már közhely számba megy a szakirodalomban. Összeállításunk esetében a közös műfaj, a ballada, akár formális külső kapcsolatnak is tekinthető. Amint az is, hogy a költő halálának évében, 1882-ben született a zeneszerző. A művészi-emberi alkat rokonságára az első utalást azonban Kodály maga tette meg, amikor későbbi feleségének, Gruber Emmának 1907-ben, berlini tanulmányútja idején írott egyik levelében megállapította: „[…] Arany János (az én doppelgängerem és előrevetett árnyékom, vagy én neki árnyéka – mindegy.)”
Ezután szinte meglepő, hogy csak két Arany-verset zenésített meg Kodály (a Haja, haja című korai dalban és a harmincas években a Csalfa sugár című kis kórusműben – mellesleg mintha mindkettő egy-egy ballada-csíra lírai változata lenne). Írásaiban, előadásaiban azonban gyakorta említette a költő-előd nevét, Petőfiével együtt, mint akiknek munkássága a népköltészetre alapozott műköltészet megteremtésével, legmagasabb művészi szintre emelésével példát mutatott Bartókkal közös törekvéseikhez.
Arany iránti tisztelete abban is megnyilvánult, hogy a költő halálának 70. évfordulójára (egyben a maga 70. születésnapjára) vállalta a 19. századi költőóriás dallamgyűjteményének gondozását, kritikai értékelését. Ennek a vállalkozásnak hátterét 1916-17-es nagyszalontai gyűjtése jelentette.
Összeállításunk „tárgya” szempontjából más útmutatást is találhatunk a zeneszerző–népzenekutató írásaiban. Az 1927. március 17-i, az előző évekhez hasonlóan Magyar Dalest címen megrendezett szerzői hangversenye műsorfüzetében közreadott Népzene című előszóban olvashatjuk:
„A székely népballadák fölfedezése most vagy hetven esztendeje (zenéjével akkor még nem törődtek) lázba hozta a magyar irodalmi világot. Gyulai Pál azt írta, hogy harminc ó-székely ballada fölér a magyar műköltés minden enemű termékével. Akkor Arany János leghíresebb balladái már megvoltak.”
„Egy másik emberöltő, megkésve, de tán még nem elkésve, meghozta a székely balladák s az egész magyar népköltés zenéjét is. Nem mondunk nagyobbat, mint Gyulai, ha azt mondjuk, hogy harminc ilyen dallam fölér a magyar műzeneköltés minden enemű termékével […] Pedig itt hiába keresünk Arany Jánost.”
„Csodálatos és hihetetlen, hogy 1858-ig, mikor a ’Barcsai’-t fölfedezték, senki sem sejtette, hogy ilyen is van.”
Most már persze van zenei Aranyunk… Hála Kodály Zoltánnak: amit Zoboralján „a töpörödött kis öregasszonyok”, Erdélyben meg „az öreg harisnyás székelyek” megőriztek, ma már a legmagasabb rendű magyar zeneirodalom része. Amint „előrevetített képmása”, Arany János számos történeti eseménynek és az alföldi falvak életének vagy a néphiedelmeknek volt elhivatott művészi feldolgozója, úgy lett Kodály Zoltán történelmi témák, s főként népdalok, köztük számos ballada szinte zenedrámai értelmezője a Magyar Népzene zongorakíséretes dalaiban, a Székely fonó színpadán és néhány kórusművében is. Változatos zenei eszközökkel emelte át a balladás történeteket a népi dallamok művészi értékű, ám mégiscsak egyszólamú zenei világából a hangversenytermek, az egyetemes magyar (mű)zene több- dimenziós világába.
A műsor első részében Arany János két történelmi tárgyú balladáját Kodály ugyancsak történelmet idéző, balladai hangvételű vagy históriás énekekre emlékeztető feldolgozásai keretezik. Az, hogy a második részben a székely balladák feldolgozásai mellé Aranytól szinte kizárólag népi témájú (hiedelem-)balladákat társítottunk, aligha szorul magyarázatra. Két kivételt tettünk a zenei tételek kiválasztásánál: Nád Jancsi betyár-balladás története (az 1906-os kötetből) dunántúli, a Dudanóta pedig a magyar nyelvterület észak-nyugati részéből származik. A műsor közepén felhangzó Székely keserves, illetve a keretező zongoradarab és dal nem ballada, de jól illik amazokhoz, s az utóbbi talán a Mónár Anna megbékélő végkicsengése után is tovább oldja a balladai homályt és tragikumot.
Segítségül hívjuk a képzőművészetet is: Zichy Mihály (Zala, 1827 – Szentpétervár, 1906) Arany-balladák késő-romantikus illusztrátora, Buday György (Kolozsvár. 1907 – Coulsdon/Anglia, 1990) pedig az 1930-as években mind számos Arany-balladához, mind pedig kötetnyi székely népballadához készített ihletett, fekete-fehér puritánsága által különösen kifejező fametszetet. Más alkotók képeivel együtt méltók, hogy a vers-ének műsornak vetített hátteréül szolgáljanak.

Ittzés Mihály