Sportköri foglalkozások

Kedves Tanulók!

A délutáni testnevelés óra alóli mentességgel nem rendelkező tanulók számára kötelező a sportköri foglalkozásokon való részvétel. A regisztráció a sportköri foglalkozásokra szeptember 9-10-én az iskola honlapjáról elérhető felületen keresztül lehetséges.
A választható foglalkozásokat az alábbi táblázat tartalmazza.
Kérjük, hogy az órarendjükbe illő foglalkozást válasszanak.

Sportkorok_orarend_230904

Tisztelettel:

Iskolavezetés