Sportköri tudnivalók

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulóink!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) bekezdésében foglaltak szerint a mindennapos testnevelés heti öt órájából legfeljebb heti két óra

1) iskolai sportkörben való sportolással,

2) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet
keretei között szervezett edzéssel (igazolt versenyzők),

3) egyesületben legalább heti két óra sportszervezetben sporttevékenységet folytató tanuló
kérelme alapján a félévre érvényes, a sportszervezet által kiállított igazolással váltható ki
(nem versenyző sportolók).
Amennyiben a tanuló a 2) vagy a 3) pont alapján nem kíván részt venni az iskolai sportköri
foglalkozáson, kérvényt és igazolást kell benyújtania az iskolában.
Kérjük, hogy a mindennapos testnevelés két órájára vonatkozó kérelmet  a mellékelt nyomtatvánnyal az igazgató-helyettesnek leadni szíveskedjen, legkésőbb  2023. szeptember 8-ig, a határidő jogvesztő.

Kizárólag határidőre leadott és hiánytalanul kitöltött dokumentumot fogadunk el (sportág, edzések időpontja, egyesületi pecsét és aláírás, szülő/gondviselő aláírása).

A nyomtatvány innen tölthető le: Kérelem a délutáni testnevelésről való felmentésre

Egyéb esetben a tanuló az órarendje alapján automatikusan besorolásba kerül egy sportköri
csoportba, amelyen a részvétel kötelező.

A kérelemmel nem rendelkező tanulóknak az iskolai testnevelés heti 3 +2 órában kötelező.
A tanulók az órarendben rögzített napon vesznek részt testnevelési foglalkozásokon.
A jelentkezés 2023. szeptember 9-10-én, az iskola honlapjáról elérhető internetes felületen keresztül zajlik.