Tudnivalók a központi írásbeli felvételi vizsgáról

Tudnivalók a központi írásbeli felvételi vizsgáról

A központi írásbeli vizsga 2018. január 20-án (szombaton) 10 órai kezdettel kerül megrendezésre, kétszer 45 percben, 15 perc szünettel.

A vizsgázóknak legkésőbb 9.45-kor kell megjelenni a vizsga helyszínén. A vizsgára író- és szerkesztő eszközöket (toll, tartalék toll, ceruza, körző, vonalzó, szögmérő), valamint arcképes igazolványt (személyi igazolvány, útlevél vagy diákigazolvány) kell hozni.

A vizsgaterembe csak a szükséges eszközöket szabad bevinni. Mobiltelefon még kikapcsolt állapotban sem lehet a vizsga során a vizsgázóknál!

A terembeosztást a vizsga reggelén lehet megtekinteni a bejáratnál és az emeleti hirdetőkön.

A vizsgatermekbe és a folyosókra csak az oda beosztott vizsgázók és felügyelő tanárok léphetnek be, valamint azok, akiknek ezt az iskola igazgatója külön engedélyezte. A szülők és a kísérők a zsibongóig kísérhetik a vizsgázókat.

A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a felügyelő tanár úgy alakítja ki, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. A vizsga kezdetekor a felügyelő tanár megállapítja a jelenlévők személyazonosságát.

A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.

Csak a feladatlapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete tintával (tollal) kell elkészíteni. Zsebszámológépet nem szabad használni. (Kivéve azok a tanulók, akiknek az intézményvezető határozatban engedélyezte segédeszköz használatát.)

A vizsga nem ismételhető. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók tehetnek, akik a vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Kérjük, hogy aki nem tud részt venni a vizsgán, ezt az iskola telefonszámán jelezze! A pótló vizsga időpontja: 2018. január 25. (csütörtök) 14 óra.

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője 2018. január 24-én, szerdán 7.30 és 15.30 óra között az igazgatói irodában tekintheti meg. A vizsgázó kérelmére és költségére az iskola másolatot készít. A vizsgázó a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet, észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – adhatja le.

Az írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó értékelő lapot január 31-étől február 6-áig, munkanapokon 7.30 és 15.00 óra között, az igazgatói irodában vehetik át a vizsgázók.

A felvételi vizsgát az 2012. évi 20. EMMI rendelet szabályozza.

Berkes Lajos
intézményvezető-helyettes